Tautinio kostiumo metai

2017 metus Seimas  paskelbė ir Tautinio kostiumo metais. Anot šio nutarimo iniciatorių, tokiu būdu bus pabrėžta tautinio kostiumo, kaip vieno iš tautos ir valstybės simbolių bei etninio tapatumo ir nacionalinės kultūros išraiškos formos svarba.
Liaudies kultūros centras buvo parengęs CD „Lietuvių tautinis kostiumas“, dabar to CD medžiaga skelbiama internete.
Maloniai prašome pasinaudoti.

http://lnkc.lt/eknygos/lt_kostiumas/index.htm

Lietuvių tautinis kostiumas (filmas)

Lietuvos_liaudies_kulturos_centras_organizacija_vilnius_1