Tautosakos tyrėjų ir etnologų suėjimas „Po etnologiją Simono Daukanto keliais“

Tautosakininkai, etnomuzikologai ir dainų puoselėtojai susiburs pokalbiui apie įvairialypį Simono Daukanto tautosakos palikimą. Suėjime bus svarstoma, kokią vietą S. Daukanto užrašytos dainos užima folkloristikos istorijoje, ar jos svarbios šių dienų dainų puoselėtojams. Bene kebliausias pašnekesio klausimas – ar įmanoma naujam gyvenimui prikelti dainas, kurių XIX a. viduryje buvo užrašyti tik žodžiai, o melodijos taip ir liko neužfiksuotos?

Folkloro ansamblio „Visi“ nariai daugiau nei dvidešimt metų kaupė folkloro ekspedicijų Pietų Žemaitijoje patirtį, yra „įgarsinę“ Simono Stanevičiaus Raseinių apylinkėse užrašytas dainas. Šiandien jie bando atgaivinti ir S. Daukanto surinktas dainas, t. y. jo užrašytiems tekstams tarsi atrasti šių analogus, užfiksuotus XX a. pabaigoje, bet jau kartu su melodijomis. Be abejonės, tai nėra tiksli autentiškų – S. Daukanto sukauptų dainų rekonstrukcija. Tai veikiau kūrybiškas bandymas atkurti galimą tų dainų skambesį, padėti jį įsivaizduoti šiandieniniam klausytojui.

Dalyvauja prof. habil. dr. Daiva Vyčinienė, Veronika Povilionienė, dr. Jurga Sadauskienė, dr. Jūratė Šlekonytė, doc. Evaldas Vyčinas.

Žemaičių dainas, artimas S. Daukanto užrašytoms, atlieka folkloro ansamblis „Visi“ (vadovas doc. E. Vyčinas).

2019 m. gegužės 8 d. 18.00–19.30 val.

Valdovų rūmų Renginių salė

Informacijos šaltinis: https://www.valdovurumai.lt/lankytojams/renginiai/tautosakos-tyreju-ir-etnologu-suejimas-po-etnologija-simono-daukanto-keliais