Tęsiasi fotokonkursas „Bradūno žemė“

Maloniai primename, kad tęsiasi fotokonkursas „Bradūno žemė“, kuriame kviečiami dalyvauti Lietuvos moksleiviai ir studentai. Konkursą organizuoja LR Seimo narys dr. Stasys Tumėnas ir Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešoji biblioteka. Rėmėjas – UAB Šiaulių spaustuvė. Konkurso trukmė 2017 m. liepos 1 – spalio 1 d.

Kūrybingai paminėkime poeto, publicisto, redaktoriaus, Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato Kazio Bradūno metus

Detalesnę informaciją apie konkursą rasite šio laiško priede. Taip pat konkurso aprašą galite perskaityti:

 http://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15289&p_k=1&p_t=174512&p_a=0; http://www.savb.lt/lt/informacija-ir-naujienos/6604-fotokonkursas-braduno-zeme;

Pagarbiai
Rengėjai

 

LRS logo