TV pamoka „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“

Š. m. spalio 18 d. (trečiadienį) 10.55–11.40 val. „Mokytojo TV“ tęsia pamokų ciklą, skirtą 500-osioms reformacijos metinėms ir kviečia dalyvauti tiesioginėje pamokos vaizdo transliacijoje „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“.

Per transliaciją bus galima tiesiogiai užduoti klausimus, pateikti savo nuomonę. Klausimus taip pat galima iš anksto siųsti Nijolei Selvestravičiūtei-Grybovienei el. paštu Nijole.Gryboviene@upc.smm.lt, tel. (8 5)  210 9826.

Pamokoje-transliacijoje kviečiame dalyvauti 8–12 klasių lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos pamokas turinčius mokytojus ir mokinius.

Pamokos-transliacijos tikslas – aptarti Reformacijos reikšmę ir poveikį knygos ir rašto kultūros įsitvirtinimui ankstyvųjų naujųjų laikų visuomenėje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės religinių disidentų (emigrantų) padėtį Prūsijos kunigaikštystėje, Martyno Mažvydo veiklą ir jo parengtos pirmosios lietuviškos knygos atsiradimo aplinkybes, sandarą, kalbos ypatybes, pagrindines religines idėjas bei vertybes.

Prieš transliaciją prašome išsinagrinėti mokslininko parengtą medžiagą (žr. priede) – tai padės pasirengti transliacijai ir atlikti užduotis. Pamokos pabaigoje bus pateikta aukštesniesiems mąstymo gebėjimams ugdyti skirtų užduočių (tiriamųjų, projektinių-kūrybinių darbų, dalyko skaitymo ir rašymo gebėjimus ugdančių užduočių ar kt.), kurias mokiniai galės atlikti per kitas mokytojų vedamas pamokas.

Dalyviai (vaizdo transliacijų salėje):

  • Pamoką ves profesorė habil. dr. Dainora Pociūtė-Abukevičienė, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros vedėja.
  • Pamoką moderuos Nijolė Selvestravičiūtė-Grybovienė, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus metodininkė.

Pamokos-transliacijos programa:

10.55–11.00 val. Bendras įvadas.
11.00–11.35 val. Pamoka „Reformacija ir knyga: Martyno Mažvydo Katekizmas“.
11.35–11.40 val. Atsakymai į klausimus, užduočių paskyrimas.

Transliacijos pradžia 10.55 val. Jungtis kviečiame nuo 10.45 val. 

Prie Ugdymo plėtotės centro vaizdo transliacijų svetainės prisijungsite vadovaudamiesi prisijungimo instrukcija

Transliacijos nuoroda►

Transliaciją galima tiesiogiai stebėti „Mokytojo TV“ interneto svetainėje.

mokytojotv