Tyrimo apie mokyklų mikroklimatą pristatymas

Birželio 4 d. 10 val. Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Kolegijų salėje (A. Volano g. 2, Vilnius) bus pristatyti tyrimo „Mokyklų mikroklimato būklės vertinimas“ rezultatai. Tyrimą ministerijos užsakymu atliko „Smart Continent LT“. Mokyklų mikroklimatas tirtas 2018 m. pabaigoje – 2019 m. pradžioje, per tyrimą išbandyta nauja metodika, skirta mokyklų mikroklimato būklės stebėsenai.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/renginiai/savaitesrenginiai/tyrimo-apie-mokyklu-mikroklimata-pristatymas