Ugdymo įstaigos ruošiasi laikyti standartizuotus testus

2016 metais 52 savivaldybės (iš 60), dalyvauja Nacionalinio egzaminų centro veiksmo tyrime „Diagnostinių ir standartizuotų testų taikymas savivaldybėse/mokyklose 2015-2016 mokslo metais“. Siekiant įvertinti mokinių mokymosi pasiekimus taikant standartizuotus vertinimo įrankius,  Klaipėdos miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4-ųjų ir 8-ųjų klasių mokiniai trečius metus dalyvauja šiame tyrime.

Pirmą kartą diagnostinius testus šiemet atlieka  ir 2-ųjų klasių mokiniai, o standartizuotus testus – 6-ųjų klasių mokiniai. Diagnostinis vertinimas padės atskleisti 2 klasės mokinių mokymosi pasiekimus ir identifikuoti problemas, kurias galima spręsti ugdymo procese. Tyrime dalyvauja 26 bendrojo ugdymo mokyklų mokiniai: 2 klasių – 1686 mokiniai, 4 klasių –1457 mokiniai, 6 klasių – 1303 mokiniai ir 8 klasių – 1310 mokinių.

Bendrojo ugdymo mokyklose š. m. balandžio 26 d. – gegužės 4 d. pagal patvirtintą Nacionalinio egzaminų centro tvarkaraštį 2-okai atliks diagnostinius testus (skaitymo, rašymo, matematikos), o 4-okai pildys klausimyną ir atliks skaitymo, rašymo, matematikos, pasaulio pažinimo standartizuotus testus. 6 klasių mokiniai š. m. balandžio  27 d. iki gegužės 5 d. atliks – skaitymo, rašymo, matematikos ir pildo klausimyną. 8 klasių mokiniai š. m. balandžio 19 d. – gegužės 6 d. atliks skaitymo, rašymo, matematikos, socialinių mokslų, gamtos mokslų standartizuotus testus ir pildys klausimyną.

Vertinant mokymosi pasiekimus 4, 6, 8 klasių mokiniai pildo klausimyną, sudarytą iš klausimų, skirtų tiksliau ir visapusiškiau įvertinti ugdymo kokybę mokykloje bei mokyklos sukuriamą vertę. Mokinių tėvai ar globėjai prieš duodami sutikimą dėl mokinių klausimyno pildymo turi galimybę susipažinti su klausimyno turiniu (klausimai skelbiami Nacionalinio egzaminų centro interneto svetainėje adresu http://www.nec.lt/342/ ).

Vaikų atsakymai yra anonimiški, užpildyti klausimynai mokykloje nėra vertinami, medžiaga siunčiama į Nacionalinį egzaminų centrą, o Nacionalinis egzaminų centras mokyklai pateiks apibendrintą informaciją apie mokinių savijautą mokykloje, patyčių situaciją, mokyklos sukurtą pridėtinę vertę.

Mokyklose pasiruošimo procesas testavimui vyksta sklandžiai, parengtas testavimo, naudojant diagnostinius ir standartizuotus testus, vykdymo Klaipėdos miesto savivaldybėje 2016 metais tvarkos aprašas, bendrojo ugdymo mokyklose paskirti atsakingi asmenys už diagnostinių ir standartizuotų testų organizavimą bei vykdymą – koordinatoriai, administratoriai, sudarytos vertinimo komisijos.

Diagnostinių testų (2 klasių) ir standartizuotų testų (4, 6, 8 klasių) įvertinimai  bus suvesti į duomenų įvedimo DIVEMO sistemą iki gegužės 27 d. Mokyklai bus pateiktos mokyklos, klasės ir mokinio mokymosi pasiekimų ataskaitos (profiliai). Ši informacija skirta tik mokyklos administracijai, mokinį mokančiam mokytojui, pačiam mokiniui, jo tėvams ar globėjams.

Bernardinai.lt

Atsakyti