Unikali Rygos lietuvių vidurinė mokykla švenčia 25-metį

Viena iš geriausių akademinių rezultatų pasiekiančių Latvijos mokyklų – Rygos lietuvių vidurinė mokykla – šiemet mini mokyklos įkūrimo 25-metį.
Nuoširdžiausiai sveikiname!

Ta proga mokyklos bendruomenę spalio 21 dieną pasveikino švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė.
„Iš kuklaus rūbo išaugusi, per tuos metus Jūsų mokykla sugebėjo tapti viena moderniausių, patraukliausių, prestižiškiausių švietimo įstaigų. Esate gyvas įrodymas, ko galima pasiekti, kai mokyklą kuri ne tik protu, bet ir širdimi, o mokyklos vadovai ir mokytojai jaučiasi esantys atsakingi šeimininkai. Dabar jūsų mokykla garsi ne tik gerais akademiniais rezultatais, bet ir čia vyraujančia sutarimo, darbštumo, jaukia bendruomeniškumo atmosfera.  Šioje nuostabioje mokykloje iš tiesų pasirūpinama kiekvienu – ir mažu, ir dideliu“, – sakoma ministrės sveikinime.

Mokyklos šventėje apsilankęs Švietimo ir mokslo ministerijos kancleris Tomas Daukantas mokyklai įteikė ministerijos dovaną – ugdymo procesui reikalingą kompiuterinę įrangą.

„Rygos lietuvių vidurinė mokykla prieš 25-erius metus kūrėsi nuo pat pradžių, gavusi apleistas patalpas.  Šiandien tai – jauki, estetiška, šiuolaikiška mokykla, nebegalinti priimti visų norinčių čia mokytis. Joje mokosi ne tik lietuvių, bet ir latvių vaikai“, – sako T. Daukantas.

Šiemet Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje mokosi 383 mokiniai, iš jų 49 – pirmokai.

Ilgametė šios mokyklos vadovė ir jos įkūrėja Aldona Treija sako, kad mokyklą kūrusi kaip svajonę, kad kai kuriems vaikams ji taptų gal net ir pirmaisiais namais.

Mokyklą padėjo kurti ir Lietuva, ir Latvija. Rygos merija įrengė ir padovanojo visą futbolo aikštę su danga. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija mokyklai perdavė geltonąjį autobusą mokiniams vežti, taip pat – kompiuterius mokyklos ugdymo procesui gerinti. Ministerija aprūpina Rygos lietuvių vidurinę mokyklą mokymo priemonėmis, mokymui skirta grožine literatūra bei tautiniais rūbais. Aštuoniems mokytojams, dėstantiems lietuviškojo komponento mokymo dalykus, mokamas atlyginimas iš Lietuvos valstybės biudžeto. Rygos lietuvių vidurinė mokykla aktyviai dalyvauja ministerijos skelbiamuose neformaliojo lituanistinio švietimo projektų finansavimo konkursuose.

Rygos lietuvių vidurinė mokykla – vienintelė Latvijoje vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba. Lietuviai mokosi latvių kalbos, o latviai ir kitų tautybių vaikai – lietuviškai, kad jau 1 klasėje visi galėtų susikalbėti.

Pagal brandos egzaminų rezultatus šios mokyklos abiturientai iš kai kurių dalykų gerokai pralenkia kitas šalies mokyklas.

Logo-SMM

Atsakyti