Užsienio lietuviams – geresnės galimybės plėsti ryšius su Lietuva

Plečiamos lituanistinio ugdymo ir studijų tarptautiškumo galimybės. Nuo šiol valstybės paramą studijoms Lietuvoje galės gauti visose šalyse veikiančių lituanistinių mokyklų mokytojai ir užsienio lietuvių jaunimas. Švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė patvirtino naują valstybės paramos teikimo užsieniečių ir užsienio lietuvių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvoje tvarką.

„Naujoji valstybės paramos teikimo tvarka leis stiprinti lituanistinį mokymą ir ryšį su užsienio lietuviais sudarant geresnes sąlygas užsienio lietuviams ir lituanistinių mokyklų mokytojams studijuoti Lietuvoje”, – sako ministrė A. Pitrėnienė.

Atsižvelgiant į vykstančius intensyvius migracijos ir globalizacijos procesus bei išaugusį lituanistinio švietimo poreikį numatyta remti užsieniečius, užsienio lietuvius ir lituanistinio švietimo mokytojus, kurie mokosi lietuvių kalbos, Lietuvos istorijos ir kultūros.

Iki šiol valstybės paramą studijoms Lietuvoje galėjo gauti tik gyvenantieji šalyse, su kuriomis Lietuva buvo pasirašiusi tarptautinio bendradarbiavimo sutartis.

Parama užsieniečių dalinėms studijoms, taip pat geriausių trečiųjų šalių studentų magistrantūros studijoms leis didinti studijų proceso Lietuvos aukštosiose mokyklose tarptautiškumą,

Užsieniečių studijoms ir lituanistiniam švietimui Lietuvos aukštosiose mokyklose gali būti skiriamos stipendijos dalinėms, magistrantūros, lituanistinėms studijoms, lietuvių kalbos ir kultūros kursams bei išmokos kelionės išlaidoms padengti.
Švietimo ir mokslo ministerijos
Komunikacijos skyrius

Logo-SMM