Užsienio lietuvių forumo „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“ medžiaga

Kviečiame susipažinti su birželio 26-28 d. vykusio užsienio lietuvių bendruomenių švietimo tarybų pirmininkų, lituanistinio švietimo įstaigų atstovų ir lituanistikos (baltistikos) centrų dėstytojų forumo „Lituanistinio švietimo pamokos: šimtmečių jungtys“ medžiaga.

Informacijos šaltinis:
https://www.smm.lt/uploads/documents/Seminarai/seminaro%20prane%C5%A1imai_tinklapiui%20Vilnius20171002.pdf