Užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaro (2018 m. spalio 10–11 d.) medžiaga

Kviečiame susipažinti su spalio 10-11 d. vykusio užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaro medžiaga.

Informacijos šaltinis:
http://www.smm.lt/uploads/documents/svietimas/uzsienio_kvalifikacija_lt/seminaro%20pranesimai_tinklapiui_Vilnius20181010.pdf