Veiklą pradeda Nacionalinė švietimo agentūra

Rugsėjo 2 dieną pradėjo veikti Nacionalinė švietimo agentūra. Ji įsteigta sujungus Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai pavaldžias įstaigas: Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą.

„Įsteigus naują agentūrą nebelieka funkcijų dubliavimo ir atsiranda daugiau vientisumo, sutelkto kompleksinio darbo, kadangi iš karto bus aprėpiama daug susijusių švietimo sričių – nuo ugdymo programų sukūrimo iki jų įgyvendinimo, mokyklų veiklos kokybės, mokinių pasiekimų. Iki šiol tokio bendro požiūrio stigo“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Nacionalinės švietimo agentūros paskirtis – ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus kompetencijų vertinimas, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.

Nacionalinę švietimo agentūrą sudaro struktūriniai padaliniai, įsteigti pagal veiklos sritis: stebėsenos ir vertinimo, ugdymo turinio, švietimo pagalbos, infrastruktūros plėtros, bendrųjų reikalų.

Iš buvusių 300 darbuotojų etatų sumažinta 60. Atsisakyta tų, kurių funkcijos dubliavosi jungiamose įstaigose, daugiausiai bendrųjų reikalų, administravimo srities, švietimo stebėsenos.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija yra paskelbusi konkursą eiti Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pareigas.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/veikla-pradeda-nacionaline-svietimo-agentura-