Vilniaus lietuvių namams – 25

Vilniaus lietuvių namai, kuriuose mokosi ir gyvena iš užsienio atvykę lietuvių kilmės mokiniai, šią savaitę mini įkūrimo 25-metį. Mokyklą įkūrė Švietimo ir mokslo ministerija, kad Sibiro tremtinių, politinių kalinių provaikaičiai, Lenkijos, Baltarusijos, Ukrainos, Urugvajaus, Rusijos, JAV ir daugelio kitų pasaulio kraštų lietuvių vaikai galėtų atvykti į Lietuvą, išmokti lietuvių kalbos, o vėliau galbūt likti studijuoti ar gyventi.

„Per 25 mokyklos gyvavimo metus mūsų mokyklą baigė daugiau kaip 500 lietuvių kilmės mokinių iš viso pasaulio ir beveik visi toliau mokėsi Lietuvos aukštosiose ir kitose ugdymo įstaigose. Kiekvienais metais gimnazijos bendruomenę papildo daugiau kaip 50 mokinių iš įvairių pasaulio šalių. Gimnazija glaudžiai bendradarbiauja su lietuvių bendruomenėmis bei lietuviškomis mokyklomis užsienyje“, – sako Vilniaus lietuvių namų direktorius Gintautas Rudzinskas.

Šiuo metu gimnazijoje mokosi 311 mokinių iš 27 pasaulio valstybių, daugiau kaip 70 iš jų yra tremtinių ir politinių kalinių palikuonys.

2014–2015 mokslo metais Vilniaus lietuvių namuose mokėsi ir ilsėjosi 16 mokinių iš Ukrainos Donecko ir Luhansko sričių. Iš jų keturi šiais mokslo metais pasiliko Lietuvoje ir mokosi lietuvių kalbos. 2014 m. Vilniaus lietuvių namuose lietuvių kalbos mokėsi 5 jaunuoliai iš Argentinos ir Urugvajaus. Įgiję lietuvių kalbos žinių jie tapo aktyviais lietuviškų bendruomenių nariais savo šalyse.

Čia mokosi ir naujosios emigracijos bangos į užsienį išvykusių ar jau sugrįžusių Lietuvos piliečių vaikai. Nemokantys lietuviškai 7–17 metų mokiniai priimami į išlyginamąją klasę ar išlyginamąją grupę, kurioje mokosi vienerius metus. Beje, lietuvių kalbos Vilniaus lietuvių namuose gali mokytis ne tik vaikai, bet ir suaugusieji. Pastariesiems yra organizuojami lietuvių kalbos mokymo kursai.

Mokiniai gyvena atnaujintame mokyklos bendrabutyje, čia yra darbo, poilsio kambariai, sąlygos sportuoti. Mokslas ir gyvenimas bendrabutyje visiems mokiniams nemokamas.

Lietuvių namų mokiniams rengiamos edukacinės ekskursijos, per kuriuos jie gyvai susipažįsta su Lietuvos istorija, kultūra, tradicijomis, organizuojamos diskusijos su valstybės pareigūnais, žymiais menininkais, susitikimai su užsienio lietuvių bendruomenių atstovais. Mokiniai lankosi teatruose, muziejuose, įvairiuose renginiuose. Gimnazijoje veikia Užsienio lietuvių studentų klubas, telkiantis Lietuvoje studijuojančius lietuvių kilmės užsieniečius. Šiuo metu klubui priklauso 75 studentai.

Šaltinis čia

Atsakyti