Vilniaus universiteto leidyklos naujiena: „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas“

642

Vilniaus universiteto (VU) leidykla kviečia susipažinti su VU Filosofijos fakulteto profesorės habil. dr. Vilijos Targamadzės metodine priemone studentams „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas“.

„Bendrojo ugdymo mokykla yra svarbi vientisos švietimo sistemos dalis. Šeimoje, ikimokyklinėse ugdymo įstaigose ir joje dedami svarbūs žmogaus ugdymo pamatai. Tai turi reikšmingą įtaką asmenybės vystymui(si). Tad bendrojo ugdymo mokyklą ir jos vaidmenį asmens gyvenime ir visuomenėje sunku pervertinti“, – knygos įvade teigia autorė.

Tautinės mokyklos koncepcija (1989) visa aprėptimi nebuvo įgyvendinta. Kurį laiką bendrojo ugdymo mokykla buvo likusi be konceptualaus orientyro. Jos tęsinys – autorių kolektyvo parengta Geros mokyklos koncepcija (2015). Koncepcijos įgyvendinimas yra ganėtinai sudėtingas ir stringa. Be abejo, jai įgyvendinti nėra vieno recepto, todėl reikia analizuoti jos įgyvendinimo trikdžius, galimybes, modeliuoti galimus scenarijus ir priimti reikalingus sprendimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į ugdymo(si) pamatinius dalykus.

Ši metodinė priemonė skiriama VU edukologijos magistrantūros programos (švietimo politikos ir administravimo specializacijos) studentams, bet ji būtų pravarti naudotis ir kitų studijų programų studentams, dėstytojams, švietimo darbuotojams. Siūlomas toks jos turinio laukas: 1. Geros mokyklos samprata ir vizija. 2. Konfliktai: kas tai ir ar galima juos valdyti. 3. Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo trajektorijos brėžties eskizas. 4. Bendrojo ugdymo mokyklos išorinio vertinimo adekvatumas Geros mokyklos koncepcijos turinio kontekstui. Šioje metodinėje priemonėje nėra vien pateikiama informacija – skatinama ir patiems jos ieškoti, keliami klausimai, formuluojamos užduotys.

Ši metodinė priemonė traktuotina kaip autorės išleistų geros mokyklos problematikos darbų papildinys.

Knyga „Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas“ išleista elektroniniu PDF formatu, ją atsisiųsti galima čia: www.vu.lt/leidyba/images/eknygos/Targamadze_Geros_mokyklos_koncepcijos_igyvendinimas.pdf.

Informacijos šaltinis: http://naujienos.vu.lt/vilniaus-universiteto-leidyklos-naujiena-geros-mokyklos-koncepcijos-igyvendinimas/