Vivat nostra res publica!

Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas švenčia šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Vasario 16-oji – diena, davusi pradžią tam, ką esame pasiekę ir ką kuriame šiandien.

Maloniai kviečiame Jus į Filologijos fakulteto šventę VIVAT NOSTRA RES PUBLICA!, kuri vasario 15 d. sukvies į šventinių paskaitų ciklą ir kitus Valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtus renginius.

Šimtmečio paskaitos vasario 15 d.

 • 9.00–10.30 val. V. Krėvės aud. Lietuvių šimtmečio poezija: nuo žemininkų iki žemininkų (prof. habil. dr. Viktorija Daujotytė-Pakerienė)
 • 11.00–12.30 val. V. Krėvės aud. Lietuvių kalba per šimtmetį: leksikos ir fonologijos pokyčiai (prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė, prof. habil. dr. Bonifacas Stundžia)

13.00–14.30 val.  paralelios paskaitos

 • 115 aud. 13.00 val. Polonistika Lietuvoje per šimtmetį: tyrimai ir perspektyvos (prof. dr. Kristina Rutkovska, dr. Teresa Dalecka)
 • 115 aud. 13.45 val. Rusistika Lietuvoje per beveik šimtmetį: nuo židinių prie židinio (doc. dr. Pavel Lavrinec)
 • 92 aud. 13.00 val. Lietuvos vertimo istorija: šimtmečio patirtis (doc. dr. Liucija Černiuvienė)
 • 92 aud. 13.45 val. Italistika Lietuvoje (doc. dr. Dainius Būrė)
 • Germanistikos kab. 13.00 val. Skandinavistika Lietuvoje (doc. dr. Erika Sausverde)
 • Germanistikos kab.  13.45 val. Germanistika Lietuvoje (dr. Justina Daunorienė)
 • Krėvės aud. 13.00 val. Anglistika Lietuvoje (prof. dr. Jonė Grigaliūnienė)
 • Krėvės aud. 13.45 val. Romanistika Lietuvoje (dr. Vita Valiukienė)
 • J. Balkevičiaus aud. 13.00 val. Lietuviškai prabilusi Antika: vertimai ir inscenizacijos (doc. dr. Audronė Kučinskienė, dr. Jovita Dikmonienė)
 • K. Donelaičio aud. 13.00 val. Kalba, Tauta. Valstybė: konceptų analizė (prof. dr. Irena Smetonienė, dr. Marius Smetona)

15 val. V. Krėvės aud. Iškilmingoji dalis

16.00–17.30 val. V. Krėvės aud. Skaitome Lietuvą

Visų pertraukų metu Rašytojų menėje akcija Mūsų mintys apie Lietuvą.

event cover LT100event cover

VU Fil F