Vizitas „Lietuvos kultūros palikimas Sankt Peterburge“

2018 m. lapkričio 20–24 d. grupė Lietuvos įvairių dalykų mokytojų, integruojančių etninę kultūrą į ugdymo procesą, etninės kultūros veiklų organizatorių bei formaliojo ir neformaliojo ugdymo švietimo politiką formuojančių įstaigų atstovų Lietuvos Respublikos generalinio konsulato kvietimu lankėsi Sankt Peterburge ir Pskove (Rusijos Federacija).

Vizito tikslas – įprasminti Simono Daukanto darbų ir idėjų aktualumą, susipažinti su lituanistinių mokyklėlių Pskove ir Sankt Peterburge edukaciniu kryptingumu kitos kultūros kontekste, dalytis etninės kultūros gerąja patirtimi, telkti Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokytojų bendruomenes.

Vykdami vizito dalyviai pakeliui susitiko su Pskovo lietuvių bendruomene „Gintaras“, kurios pirmininkas Michailas Radionovas pristatė, kuo jie gyvena, kokias sprendžia problemas. Lituanistinės mokyklėlės mokytoja Lina Vorobjova papasakojo apie lietuvių kalbos mokymo ypatumus dirbant su vaikais ir suaugusiaisiais kitoje kalbinėje aplinkoje. Šiaulietis technologijų mokytojas Rimvydas Daužvardis ir Lazdijų krašto technologijų mokytojas Gintautas Mirijauskas vedė kūrybines dirbtuves, pateikė etninės kultūros ugdymo gerosios patirties pavyzdžių.  Šeimininkai džiaugėsi atvežta iš Lietuvos metodine medžiaga, padovanotomis knygomis. Visus sujungė bendra lietuvių liaudies daina.

Dalyviai, atvykę į Sankt Peterburgą, aplankė dar Petro I įkurtą Rusijos Mokslų akademijos biblioteką ir joje veikusią parodą „Lietuvis Maskvoje, rusas Kaune“, skirtą Jurgiui Baltrušaičiui ir Levui Karsavinui. Vakare jautrus susitikimas įvyko Sankt Peterburgo lituanistinėje mokyklėlėje su įvairaus amžiaus žmonėmis, siekiančiais dėl įvairiausių priežasčių mokytis lietuvių kalbos. Vieniems – tai jų tėvų ar sutuoktinių kalba, kiti prisipažino, kad jiems patinka Lietuva ir jie pasiryžę pramokti lietuvių kalbos. Įspūdį paliko mokytojos Apolonijos Kalniūtės vedama lietuvių kalbos pamoka, vykusi bendruomenės namuose: mokiniai jaudindamiesi lietuviškai kalbėjo apie save, skaitė eiles, dainavo, nors kai kurie iš jų lietuvių kalbos mokosi dar tik kelis mėnesius. Visus suartino Lietuvos mokytojų vedamos kūrybinės dirbtuvės, lietuvių liaudies dainos, pokalbiai, užsimezgė naujos pažintys.

Kitą dieną vizito dalyviai susitiko su Sankt Peterburgo valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos centro (vienintelio visoje Rusijos Federacijoje, kur yra galimybė studijuoti baltų filologiją – lietuvių ir latvių kalbas) dėstytojais ir studentėmis. Vadovas doc. Aleksejus Andronovas, puikiai mokantis lietuvių kalbą, pristatė vykdomų studijų programą, centro ir Vilniaus universiteto partnerystės patirtis, kėlė diskusinius klausimus bei svarstė galimas bendradarbiavimo kryptis.

Vizito kulminacija tapo apsilankymas Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge. Susirinkusius svečius ir lietuvių bendruomenę pasveikino Lietuvos Respublikos generalinis konsulas Dainius Numgaudis ir papasakojo apie nelengvą, bet įdomų darbą konsulate. Istorikė Vida Girininkienė pristatė iš Lietuvos atvežtą parodą „Simonas Daukantas: laikas ir asmenybė. Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkas prof. Gintautas Želvys, kalbėdamas apie Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės veiklas, pabrėžė, kad labai svarbu palaikyti įvairius ryšius tarp Lietuvos ir lietuvių bendruomenių užsienyje.

Apibendrindami vizito „Lietuvos kultūros palikimas Sankt Peterburge“ rezultatus, dalyviai pabrėžė būtinumą toliau stiprinti ryšius su lietuvių bendruomenėmis, teikti dalykinę, metodinę ir kitą reikalingą pagalbą.

Šaltinis (ten yra ir vizito nuotraukų) – https://www.upc.smm.lt/naujienos/lituanistai/palikimas-sankt-peterburge.php

upc_violet