VLKK. Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė papildė ir patikslino kai kurias sintaksės normas

Gramatikos, rašybos ir skyrybos pakomisė baigė svarstyti Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros 2012–2014 m. vykdyto Kalbos komisijos finansuoto projekto – Lietuvių kalbos sintaksės normų ir rekomendacijų santykio su dabartine vartosena tyrimo – rezultatus.

Tyrėjai nagrinėjo, kaip įvairaus stiliaus tekstuose laikomasi sintaksės normų, aprašytų trijose „Kalbos patarimų“ knygose: „Sintaksė: 1. Linksnių vartojimas“, „Sintaksė: 2. Prielinksnių ir polinksnių vartojimas“, „Sintaksė: 3. Įvairūs dalykai“. Tyrimo rezultatai – siūlymai tikslinti, koreguoti kai kurias normas, įtraukti vartosenai aktualių klausimų keliančių dalykų, skaidyti ir plačiau aiškinti kai kurias taisykles ir pan.
Gramatikos pakomisė apsvarstė pateiktus siūlymus ir, atsižvelgdama į gramatikos normų sistemą, vartosenos polinkius ir kylančius klausimus taikant kai kurias taisykles, nutarė papildyti, patikslinti ir pakoreguoti kai kurias sintaksės normas (žr. papildytus Konsultacijų banko įrašus):

paspausti draugo ranką; kilmininkas, naudininkas

kumštelti draugą į pašonę, galininkas, naudininkas

gimimo, kilmininkas

naudininkas, atitikimas, atitiktis kam

naudininkas, nusikaltimai kam, nusikaltimai ekonomikai

naudininkas, lygiagretus kam

naudininkas, nuolaida kam, ko nuolaida

bendratis, naudininkas, galininkas; nurodymas, nutarimas, paraiška, pasiūlymai, planas, prašymas, sutartis

įnagininkas, dvejybinis kilmininkas

įnagininkas, skirti kokį, kokiu

būvio vietininkas; bendravime, komoje; krizėje

šokiai ant ledo

 apie ką, galininkas, įsidėmėti apie ką; minėti ką, apie ką

 iki greito, iki malonaus

pagal

priklausyti prie ko, priklausyti kam

priskirti prie ko, priskirti kam

iškelti bylą prieš

žaisti prieš ką, žaisti su kuo

analogiškas su kuo

identiškas su kuo

 tapatus su kuo

virš ko, daugiau kaip (negu, nei)

kuomet, kai, kada

VLKK