VU bibliotekoje bus eksponuojamas M. Mažvydo „Katekizmas“

VU bibliotekoje bus eksponuojamas M. Mažvydo „Katekizmas“

Vilniaus universiteto bibliotekos Baltojoje salėje balandžio 1 d. bus eksponuojama pirmoji spausdinta lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas“. Tradicija kasmet vieną dieną rodyti knygos originalą tampa puikia galimybe didelei visuomenės daliai iš arti susipažinti su svarbia mūsų kultūros paveldo dalimi.

M. Mažvydo „Katekizmas“ (visas pavadinimas „Katekizmuso prasti žodžiai, mokslas skaitymo rašto ir giesmės, dėl krikščionybės bei dėl bernelių jaunų naujai suguldytos“) – tai 1547 m. Karaliaučiuje išspausdinta pirmoji lietuviška knyga, kurios atsiradimas pradėjo naują etapą lietuvių kalbos istorijoje – ėmė kurtis ir plėtotis lietuvių literatūrinė kalba, reikšminga lietuvių tautos kultūrinio gyvenimo priemonė.

Manoma, kad spausdintų knygų tiražas buvo iki 300 egzempliorių, tačiau pasaulyje yra žinomi tik du šios ypatingos mūsų raštijai knygos vienetai. Vienas jų saugomas Vilniaus, kitas – Torunės (Lenkija) universitetų bibliotekose. VU biblioteka egzempliorių įsigijo mainais iš Odesos (Ukraina) M. Gorkio mokslinės bibliotekos. Pirmosiomis balandžio dienomis M. Mažvydo „Katekizmas“ eksponuojamas minint VU įkūrimo datą (1579 m. balandžio 1 d.).

M. Mažvydas – lietuvių raštijos pradininkas ir reformacijos veikėjas. Jo „Katekizme“ įamžinta senoji lietuvių kalba, kuri dėl savo archajiškumo ir giminingumo su sanskritu itin reikšminga indoeuropeistikos tyrinėjimams, ypač lyginamajai kalbotyrai. Pats knygos lietuvių kalba išleidimas padarė didžiulį postūmį tolesniam bendrinės lietuvių kalbos populiarinimui, jos raidai ir išlikimui.

Katekizmo eksponavimo dieną, švenčiant Vilniaus universiteto 440 m. gimtadienį, taip pat veiks retųjų spaudinių paroda, kurioje bus eksponuojamos kadaise Vilniaus jėzuitų kolegijos bibliotekai dovanotos knygos. Nuo bibliotekos įkūrimo 1570 m. iki pat jėzuitų ordino panaikinimo asmeninius knygų rinkinius dovanojo žymūs XVI–XVIII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, bažnyčios ir valstybės veikėjai, Vilniaus jėzuitų kolegijos rektoriai, profesūra bei alumnai, taip pat ir patys kūrinių autoriai. Kiekviena dovanota knyga yra unikali savo turiniu, meniniu apipavidalinimu ir knygos savininkų ženklais.

VU bibliotekos svečiai balandžio 1 d. taip pat galės išvysti „Katekizmo“ faksimilę – tiksliai atkurtą originalo kopiją, kurios išskirtinumą liudija ilgas ir nelengvas trejų metų gamybos procesas ir ribotas 100 vienetų tiražas. Aukštos kokybės faksimilės požymiai – į originalo panaši popieriaus faktūra, pergamento nelygumai, netolygus siuvimas, laiko padaryti įtrūkimai.

M. Mažvydo „Katekizmas“ bus eksponuojamas balandžio 1 d. nuo 10 iki 19 val. VU bibliotekos Baltojoje salėje (Universiteto g. 3, IV a.).

Daugiau informacijos teirautis Mildos Morkūnaitės-Adelšin, tel. 268 7103.

Informacijos šaltinis: http://naujienos.vu.lt/vu-bibliotekoje-bus-eksponuojamas-m-mazvydo-katekizmas/