Pirmasis Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimas

Balandžio 29 d. – gegužės 1 d. švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė lankysis Osle. Pirmąją darbo vizito dieną Lietuvos ambasadoje ministrė susitiks su Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojomis ir Norvegijos lietuvių benduomenių taryba. O šeštadienį, balandžio 30-ąją, dalyvaus pirmajame Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavime „Ugdymo proceso turtinimas kūrybiškumu ir edukacinėmis naujovėmis“.

Per Norvegijos lituanistinių mokyklų mokytojų suvažiavimą, kuriame ketina dalyvauti keliasdešimt mokytojų, planuojama išrinkti šios šalies lituanistinių mokyklų veiklą koordinuosiančią švietimo tarybą. Švietimo ir mokslo ministerijos atstovai pristatys ministerijos vykdomos lituanistinio švietimo užsienyje politikos aktualijas, suvažiavime dalyvausiančios mokytojos iš Šiaulių su kolegoms pasidalys įžvalgomis apie socialinės ir kūrybiškumo kompetencijos, tautiškumo ugdymą. Per suvažiavimą bus pristatyta Norvegijos lituanistinių mokyklų patirtis, Marija Mendelė-Leliugienė, dailės terapijos taikymo ugdyme Lietuvoje pradininkė, skaitys pranešimą apie dailės terapijos taikymo ugdyme galimybes, vaiko kūrybiškumo ir saviraiškos palaikymą, vyks diskusija lituanistinėms mokykloms svarbiais klausimais.

Gegužės 1 dieną ministrė lankysis Oslo lituanistinėje mokykloje „Gintaras“. O vėliau dalyvaus Norvegijos lituanistinių mokyklų mokinių 10-ojoje raiškiojo skaitymo popietėje, bendraus su mokinių tėvais.

Norvegijoje šiuo metu veikia 12 savaitgalinių lituanistinių mokyklų, dar 2 planuojama atidaryti. Mokyklas lanko apie 400 mokinių, jose dirba daugiau nei 60 mokytojų, dauguma – profesionalūs pedagogai.
Logo-SMM

Atsakyti