Vyriausybė pritarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos parengtam pavaldžių įstaigų pertvarkos planui

Vyriausybė priėmė nutarimą dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pateikto pavaldžių įstaigų reorganizacijos plano. Numatyta 6 įstaigas, kurių funkcijos dubliuojasi, sujungti į vieną, reorganizuoti dalį įstaigų, teikiančių neformaliojo vaikų švietimo paslaugas.

„Kaip ir buvome pažadėję, po audito išvadų, pačių vadovų paaiškinimų, parengėme pavaldžių įstaigų reorganizacijos planą. Atlikę analizę pamatėme, kad dalis įstaigų tapusios savitikslės, jų atliekami darbai dubliuojasi, kai kurios paslaugos teikiamos neištyrus, ar tikrai yra toks poreikis. To tikrai negalima toleruoti. Tikimės, kad konsolidavę išteklius, susitelksime į tikrai veiksmingą pagalbą mokykloms, mokytojams, mokiniams, šeimoms“, – sako švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Sujungus Ugdymo plėtotės centrą, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centrą, Švietimo aprūpinimo centrą, Nacionalinį egzaminų centrą, Švietimo informacinių technologijų centrą ir Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą bus įsteigta viena Nacionalinė švietimo agentūra.

Agentūros paskirtis bus ugdymo turinio įgyvendinimo ir švietimo pagalbos organizavimo stebėsena, ugdymo turinio pokyčių vertinimas, brandos egzaminų, kitų mokinių pasiekimų organizavimas, nacionalinių ir tarptautinių tyrimų organizavimas, pretendentų į švietimo įstaigų vadovus atranka, informacinė, konsultacinė pagalba, mokytojų kvalifikacijos tobulinimas, mokyklų aprūpinimas ir kt.

Sujungus 6 pavaldžias įstaigas, ministerija perims jų vykdomus ES lėšomis finansuojamus projektus ir užtikrins jų tęstinumą.

Taip pat reorganizuojamos 2 neformaliojo vaikų švietimo paslaugas teikiančios įstaigos.  Broniaus Oškinio vaikų aviacijos mokykla prijungiama prie Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro. Šis centras perims ir likviduojamos viešosios įstaigos „Vaikų poilsis“ rengtas vaikų vasaros poilsio stovyklas.

Informacijos šaltinis: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/vyriausybe-pritare-svietimo-mokslo-ir-sporto-ministerijos-parengtam-pavaldziu-istaigu-pertvarkos-planui