XII Tarptautinis baltistų kongresas

Šių metų spalio 28–31 d. kviečiame į XII Tarptautinį baltistų kongresą.
Kongresas yra svarbiausias pastarųjų penkerių metų mokslo renginys, skirtas baltų kalbų ir jų raštijos tyrimams. Jame pagrindinius savo darbų rezultatus pristato baltistai, taip pat – lituanistai, latvistai ir prūsistai. Šiemet kongrese dalyvauja daugiau nei 240 tyrėjų, kurių daugelis yra iš Lietuvos ir Latvijos, o kiti yra iš daugiau nei 20 šalių (daugiausia – iš Lenkijos, Vokietijos, Čekijos, Italijos, JAV, Rusijos, Prancūzijos, Švedijos, Austrijos, Slovakijos ir kt.). Per kongresą baltistai dirba 14-oje pačių tyrėjų iniciatyva suorganizuotų teminių sekcijų, kur bus diskutuojama ne tik kalbotyros, filologijos, sociolingvistikos, bet ir baltistikos perspektyvų klausimais. Be tradicinių sekcijų, skirtų baltų kalbų bei tarmių sandaros, vardyno, tekstų ir kontaktų su kitomis kalbomis tyrimams, kongreso tematika apims ir erdvės suvokimo bei raiškos, globalizacijos bei regionalizmo tyrimus, veiks atskira latgalistikos sekcija.
Renginys nuo anksčiau vykusių kongresų išsiskiria tarptautiškumu ir tarpdalykiškumu. Kviestiniai kongreso pranešėjai yra tarptautiniu mastu pripažinti mokslininkai: Jay Jasanoff (Harvardas), Axel Holvoet (Vilnius, Varšuva), Wojciech Smoczyński (Krokuva), Pietro U. Dini (Piza), iš kurių pastarieji du yra VU garbės daktarai. Taip pat kongrese dalyvauja ir daugiau žinomų užsienio lingvistų, be kitų kalbų tiriančių ir baltų kalbas bei mokslininkų, derinančių kelių lingvistikos sričių tyrimo metodus. Dėl to Vilniaus universitetas kongreso dienomis yra lingvistų susitikimo vieta, kur vyksta aukšto lygio mokslinės diskusijos.

XII Tarptautinį baltistų kongresą globoja J. E. Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, remia Lietuvos mokslo taryba, Kalbos ir kultūros institutas „Lingua Lithuanica“ ir Vertimo namai. Kongreso partneriai yra Lietuvių kalbos draugija, Lenkijos institutas Vilniuje ir Latvių kalbos agentūra.

Daugiau informacijos rasite internetinėje Kongreso svetainėje.

Atsakyti