XVIII Jurgio Lebedžio skaitymai

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas kviečia visus, besidominčius Lietuvos valstybingumo istorija ir Simono Daukanto daugiašakiu palikimu, į XVIII kartą rengiamus Jurgio Lebedžio skaitymus, kurie skirti Simono Daukanto gimimo 225-osioms ir Lietuvos valstybės atkūrimo 100-osioms metinėms pažymėti.

JUBILIEJINIAMS SIMONO DAUKANTO (1793–1864) METAMS
LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100 METŲ JUBILIEJUI

PROGRAMA

10.00–10.15 Sveikinimai ir įžanginiai pasisakymai

10.15–11.00 Kviestinis pranešimas
Giedrius Subačius (Ilinojaus universitetas, Čikaga) Simonas Daukantas – ortografijos atlikėjas ar improvizatorius?

11.00–11.20 Saulius Pivoras (VDU) Latvių liaudies švietėjų poveikis Simono Daukanto pažiūroms ir veiklai

11.20–11.40 Aleksand Feduta (Minskas) Франциск Малевский и Симонас Даукантас: к истории отношений (Pranciškus Malevskis ir Simonas Daukantas: duomenys apie santykių istoriją)

11.40–12.00 Kavos pertrauka

12.00–12.20 Aurelijus Gieda (VU) Ką apie idėjų istoriją byloja Simono Daukanto biblioteka?

12.20–12.40 Roma Bončkutė (KU) Daukantas ir Herderis: akylumas ir kultūra

12.40–13.00 Dalia Dilytė (LLTI) Kas tas „būdas“. Simono Daukanto „Būdo kalnėnų, lietuvių ir žemaičių“ žanro ir esmės klausimas

13.00–14.00 Pietų pertrauka

14.00–14.20 Dainius Razauskas (LLTI) Daukanto kosmogonija

14.20–14.50 Vida Girininkienė Laisvė – duotybė ar siekiamybė Simono Daukanto pasaulėjautoje ir darbuose

14.50–15.10 Darius Kuolys (LLTI) Daukanto Lietuvos ūkė ir modernioji lietuvybė

15.30–16.00 Baigiamoji diskusija

Vieta: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos Valstybingumo erdvė, II a.
Rengia: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas
Kartu vyks S. Daukanto rankraščių paroda ir prof. G. Subačiaus vieša paskaita: www.facebook.com/events/346808202734832

LLTI_logo