Zita Nauckūnaitė. Skaitymas per visų dalykų pamokas

Doc. dr. Zitos Nauckūnaitės, Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio skyriaus Kalbų ir meninio ugdymo poskyrio vedėjos, pranešimas „Skaitymas per visų dalykų pamokas“.

2016 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius.

 

Zita Nauckūnaitė. Istorijos ir socialinių mokslų tekstų skaitymas

2016 m. rugpjūčio 18 d., Vilnius.

mokytojotv-150x67