IEA PIRLS

PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) – Tarptautinis skaitymo gebėjimų tyrimas.

Šį tyrimą organizuoja IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) – Tarptautinė švietimo pasiekimų vertinimo asociacija.

Tyrimu PIRLS nagrinėjami 4 klasės mokinių skaitymo pasiekimai ir ketvirtokų patirtis mokantis skaityti namuose bei mokykloje.

Tyrimo programoje išskiriami trys skaitymo aspektai.

 1. Skaitymo tikslai:
  • skaitymas siekiant įgyti literatūrinės patirties;
  • skaitymas siekiant gauti ir panaudoti informaciją.
 2. Teksto suvokimo procesai (gebėjimai):
  • sutelkti dėmesį ir rasti aiškiai pateiktą informaciją;
  • daryti tiesiogines išvadas;
  • interpretuoti ir integruoti idėjas bei informaciją;
  • ištirti ir įvertinti turinį bei detales.
 3. Požiūris į skaitymą, su skaitymu susiję įpročiai.

Tyrime naudojami testų sąsiuviniai, moksleivių, tėvų arba globėjų, mokytojų ir mokyklos klausimynai. Pradedant 2001 metais, tyrimo PIRLS ciklas vyksta kas 5 metus. 2016 m. tyrimo cikle dalyvavo 4317 ketvirtų klasių mokinių iš 195 bendrojo ugdymo mokyklų, taip pat mokinių tėvai, mokytojai ir mokyklų direktoriai.

Tyrimo tarptautinis interneto tinklapis: http://www.pirls.org. Jame galite rasti PIRLS tyrimo aprašymą, dalyvaujančių šalių sąrašus, tyrimo programas bei technines ataskaitas, visų šalių rezultatų duomenų bazes, kitas publikacijas.

Leidiniai ir publikacijos

2016 m. tyrimo PIRLS rezultatų pristatymas

Informacijos šaltinis: http://www.nec.lt/27/