olimpiadaLietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams – Radviliškio Vaižganto gimnazijoje

Kovo 28-29 dienomis Radviliškio Vaižganto gimnazijoje vyko Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams. Olimpiadoje dalyvavo 130 Lietuvos ir 26 užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai.

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados Lietuvos ir užsienio lietuviškų mokyklų mokiniams šalies etapas vyko Radviliškio Vaižganto gimnazijoje.
Simboliška, kad Juozo Tumo-Vaižganto jubiliejaus metais – rugsėjį klasikui sukaks 145-eri – lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada vyko Radviliškio Vaižganto gimnazijoje. Deimančiukų ieškotojo vardu pavadintoje gimnazijoje kovo 28–29 dienomis susirinko 127 Lietuvos ir 23 užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai.
Lietuvos mokiniai šalies etape atliko originalias Vilniaus universiteto dėstytojų parengtas užduotis, rašė esė nurodyta tema. Užsienio lietuviškų mokyklų mokiniai atliko kitokias – kalbos vartojimo, rašymo, kalbėjimo ir meninio skaitymo užduotis. Dalyvių darbus tikrino kompetentinga komisija: Vilniaus ir Lietuvos edukologijos universitetų, Lietuvių kalbos bei Literatūros ir tautosakos institutų mokslo darbuotojai, lietuvių kalbos mokytojai.
Dvi dienas trukusioje olimpiadoje dalyvių laukė ne tik užduotys, bet ir įvairūs renginiai.  Olimpiados atidarymui Vaižganto gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų J. Plukienės ir I. Dovidaitienės, paruošė kompoziciją ,,Vyžlaukio kronikos“.
Mokiniams atliekant pirmąsias užduotis, jų mokytojai buvo pakviesti į modernią rajono savivaldybės Viešąją biblioteką, kur  susipažino su Radviliškio kraštu. Kol mokiniai rašė esė, mokytojai dalyvavo seminare. Pirmosios dienos programa baigėsi vakarone su Radviliškio kultūros centro folkloriniu ansambliu ,,Aidija“. Mokiniai šoko ir dainavo.
Kovo 29-ąją olimpiados dalyviai žiūrėjo Juozo Vaičkaus „Skrajojamojo“ teatro poezijos spektaklį „Žiemos rūpesčiai“, pastatytą pagal K. Donelaičio poemą ,,Metai“, aptarė olimpiados rezultatus, geriausieji pasidžiaugė apdovanojimais.
Pirmosios vietos laimėtojai apdovanoti planšetiniais kompiuteriais, antrosios vietos laimėtojams buvo įteikti muzikiniai grotuvai, o trečiosios vietos laimėtojams atiteko elektroninės skaityklės.
Puoselėjančių gimtąją kalbą ir besidominčių literatūra jaunuolių būriu tikrai pasidžiaugtų J. Tumas-Vaižgantas ir, galbūt, kaip ,,Pragiedruliuose“  ištartų: ,,Kiek aš visame tame matau aukštos kultūros! Ne tos, kuri skaisčiai blizga; tik tos, kuri stengia tokių švelnių jausmų žmones padaryti.“
Dėkojame organizatoriams, rėmėjams, mokiniams ir jų mokytojams.
Nida Urbonavičienė,
Radviliškio Vaižganto gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja ekspertė 

Atsakyti