Lietuvių kalbos mokymo(si) svetainė LET’S BE FRIENDS

LET’S BE FRIENDS – tai internetinis A2 lygio lietuvių kalbos mokymo(si) kursas, skirtas dirbti kartu su mokytoju.

https://friends.ugdome.lt 

Kiekvienas mokytojas, norintis suburti mokinių grupę, registruojasi ir konsultuojasi žemiau nurodytais kontaktais.

Daiva Binkienė
Metodininkė
Ugdymo plėtotės centras
Tel. +370 5 210 9827
Daiva.Binkiene@upc.smm.lt