Keliasdešimt mokinių pradėjo naujus mokslo metus lituanistinėse mokyklose Sankt Peterburge ir Pskove

Tradiciškai Lietuvos Respublikos generaliniame konsulate Sankt Peterburge prasidėjo savaitgalinės Sankt Peterburgo lituanistinės mokyklos nauji mokslo metai. Sankt Peterburge lietuvių kalbos šiemet mokysis daugiau nei 50 mokinių.

Lietuviškų mokyklų mokinius, jų tėvus, mokytojus pasveikino LR generalinis konsulas Sankt Peterburge Dainius Numgaudis, Sankt Peterburgo lietuvių bendruomenės pirmininkas Gintautas Želvys.

Suaugusiųjų grupėje Sankt Peterburge lietuviškai panoro išmokti 40 žmonių. Tai ne tik lietuvių kilmės asmenys, ketinantys persikelti gyventi į Lietuvą, bet ir Sankt Peterburgo gyventojai, pamilę Lietuvą ir norintys Lietuvoje kalbėti lietuviškai.

Nauji mokslo metais pastarąjį savaitgalį taip pat prasidėjo Pskove, čia taip pat veikia lietuviška mokyklėlė. Šiais metais Pskove į pirmąją savaitgalinę pamokėlę atėjo keliolika mokinių.

Visuose pasaulio žemynuose veikia apie 180 lituanistinių mokyklų, kuriose daugiau nei 7 tūkst. vaikų mokosi lietuvių kalbos, istorijos, susipažįsta su tautos papročiais ir kultūra.

Lituanistinį švietimą užsienyje remia ir palaiko Švietimo ir mokslo ministerija. Mokyklos gali dalyvauti konkursuose ir gauti finansavimą mokymo priemonėms, stovykloms, mokytojų kvalifikacijai tobulinti, tautinei atributikai įsigyti ir kt. 2016 metais ministerija yra skyrusi apie 388 tūkst. eurų.

Bernardinai.lt

Atsakyti