vln

  • Vilniaus lietuvių namuose sudaroma galimybė mokytis užsieniečiams, iš užsienio atvykstančių ir/ar parvykstančių lietuvių vaikams, ne Lietuvoje gyvenančių lietuvių vaikams.

PLAČIAU: http://www.lietuviunamai.vilnius.lm.lt > Užsienio lietuvių švietimo centras

Atsakyti