Lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“

Įgyvendinant Ugdymo plėtotės centro projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“ parengtos lituanistinio ugdymo mokomosios priemonės „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“, skirtos dirbti su dviejų skirtingų amžiaus grupių (6–9 ir 10–13 metų) vaikais.

Lituanistinio ugdymo mokomuosiuose leidiniuose integruotai pateikiamos lietuvišką tapatybę ugdančios ir puoselėjančios žinios apie Lietuvos istoriją, etninę kultūrą, lietuvišką gyvenimo būdą, valstybingumą, geografiją ir kt. Mokymo priemonėmis siekiama mokyti ne tik kalbėti, skaityti, rašyti, bet ir skatinti kūrybiškumą, padėti mokiniui išmokti kalbos – vieno svarbiausių tapatybės dėmenų; per kalbą pažinti tautos pasaulėvaizdį, tapti brandžia, sąmoninga, atvira ir savimi pasitikinčia asmenybe.

Ir „Kelionę į Lietuvą“, ir „Laiškus iš Lietuvos“ sudaro literatūrinių tekstų knyga su garso įrašais, kūrybinio rašymo knygelė, pratybų sąsiuvinis ir mokytojo knyga. Užduotys ir tekstai pateikiami taip, kad jais mokytojas galėtų naudotis klasėse, kuriose yra skirtingos kalbinės kompetencijos ir gebėjimų vaikų.

2015 m. spalio 29 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijoje buvo pristatyti švietimo bendruomenei parengti naujausi lituanistinio ugdymo mokomieji leidiniai, skirti užsienio lituanistinėse mokyklose bei lituanistinio švietimo srityje Lietuvoje dirbantiems pedagogams. Visi dalyvavę renginyje gavo dovanų pristatomų mokomųjų priemonių komplektus.

Mokomųjų priemonių elektroniniai variantai pateikiami Ugdymo plėtotės centro informacinėje sistemoje „Ugdymo sodas“ https://sodas.ugdome.lt.

Kelionė į Lietuvą“:

„Laiškai iš Lietuvos“:

Meilė Čeponienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir
organizavimo skyriaus metodininkė

Atsakyti