Lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras Londone

2015 m. spalio 23–25 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendinantis projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“, organizavo mokytojų kvalifikacijos tobulinimo trijų dienų seminarą Londone.
Seminaro tikslas – sudaryti galimybes kvalifikacijai tobulinti, bendradarbiauti ir gerosios patirties mainams skatinti tarp lituanistinio švietimo srityje dirbančių mokytojų ir specialistų Lietuvoje ir užsienyje.

Seminaro dalyvius pasveikinusios Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriaus vyriausioji specialistė Rūta Stanaitienė ir Pagrindinio ir vidurinio ugdymo skyriaus vyriausioji specialistė Nida Poderienė aptarė lituanistinio švietimo, kaip vieno svarbiausių veiksnių saugant ir puoselėjant lietuvybę užsienyje, aktualijas ir plėtrą bei akcentavo lituanistinių mokyklų užsienyje atliekamą išskirtinį vaidmenį ne tik ugdant mokinius, bet ir stiprinant ryšius su Lietuva.

Ugdymo plėtotės centro Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus vedėja Rasa Šavareikaitė apžvelgė lituanistinio švietimo veiklas projekte „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Lietuvos edukologijos universiteto Lietuvių kalbos ir literatūros didaktikos katedros docentė Zita Nauckūnaitė mokytojams pateikė idėjų, kaip organizuoti lituanistinio ugdymo procesą, kaip mokyti vaikus kalbos, teoriją pagrįsdama praktika, iliustruodama pasakojimą įvairiomis užduotimis, šiuolaikiškais lituanistinio ugdymo kalbos mokymo metodais.

Klausytojus sudomino Ugdymo plėtotės centro Informacinių technologijų skyriaus vedėjo pavaduotojos Irenos Ramoškaitės pranešimas, paįvairintas vaikų mokymosi psichologijos tyrimais, apie kalbos mokymosi sąsajas su vaiko vystymusi ir jų įtaką mokymosi sėkmei.

Kitą dieną seminaro dalyviai rinkosi lituanistinėje etnokultūros ir dramos mokykloje Bitė“, kuri suburia jaunesnio amžiaus lietuvių kilmės vaikus. Mokyklos steigėja Virginija Stukaitė-Laniauskienė, išvykusi į Angliją prieš šešerius metus, papasakojo, kad tėvai, leidžiantys vaikus į angliškus darželius ir mokyklas, suinteresuoti, kad jie mokytųsi ir lietuvių kalbos, kultūros, istorijos bei pažintų tradicijas. Mokykla orientuojasi ne tik į vaikus, bet ir į visą šeimą: tėvai, atvedę vaiką į mokyklą, dalyvauja pirmoje pamokoje – skaičiuoja skaičiuotes, pasimoko sekti pasakas, kartu rauna ropę, kad vaikai su tėvais galėtų išmoktus tekstus kartoti namuose. „Būtina pasiimti iš praeities, kas šiandien aktualu – pirmiausiai dvasinius dalykus: dainas, pasakas, sakmes, patarles, priežodžius, išlaikytas archajiškas detales šventėse ir papročiuose, – jie ne tik atspindi senolių išmintį, bet ir turtina kalbą“, – mokyklos specifiką pristatė V. Stukaitė-Laniauskienė. Seminaro dalyviai stebėjo lietuvių kalbos pamokas ir turėjo galimybę drauge su mokytojais ir mokiniais bei jų tėvais pabūti kartu ir apmąstyti Vėlinių šventės prasmę.

Prienų rajono Stakliškių vidurinės mokyklos direktorė Loreta Šernienė pratęsė dienos refleksiją pranešimu „Kaip motyvuoti vaikus mokytis kalbos? Kalbos mokymo metodai“. Pranešėja pristatė kūrybinių metodų, kaip tinkamai motyvuoti vaiką, kad jis atrastų mokymosi džiaugsmą, kaip puoselėti įgimtą jo smalsumą, skatinti norą eiti į šeštadieninę lituanistinę mokyklą.

Paskutinę seminaro dieną renginio dalyviai susipažino su mokymo medžiaga elektroninėje erdvėje, naujausiomis lituanistinio ugdymo mokomosiomis priemonėmis „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“, „Patarimai mokytojui“, „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“ ir jų naudojimo metodika. Susiskirstę grupėmis dalyvavo užduočių išbandymo pratybose, kurioms vadovavo minėtų leidinių bendraautorės – Lietuvių kalbos instituto direktorė profesorė Jolanta Zabarskaitė ir Trakų r. Rūdiškių gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja Zita Bartkevičienė. Mokomųjų priemonių elektroninė versija Ugdymo plėtotės centro svetainėje jau prieinama visiems mokytojams.

Lituanistinių mokyklų mokytojai dalijosi savo gerąja patirtimi, diskutavo apie problemas, su kuriomis susiduria Londono lituanistinių mokyklų mokytojai, svarstė, kaip stiprinti lietuvybę, motyvuoti emigrantus mokyti vaikus lietuvių kalbos ir telkti bendruomenę per lituanistinę veiklą, ieškojo naujų mokymo formų. Renginio dalyviai dėkojo už seminarą, pripažindami, kad dialogas tarp lituanistinio švietimo srityje dirbančių mokytojų ir specialistų Lietuvoje ir užsienyje reikalingas – jis suteikė progą ne tik pagilinti žinias, bet ir įkvėpė naujų minčių, idėjų plėtojant lituanistinį ugdymą.
Meilė Čeponienė
Ugdymo turinio įgyvendinimo ir organizavimo skyriaus metodininkė

Šaltinis čia

Atsakyti