Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst. Vokietijos lituanistinių mokyklėlių patirtis

Dr. Sandra Petraškaitė-Pabst – lietuvė, sukūrusi šeimą Vokietijoje. Baigusi germanistikos studijas, pradėjo dirbti Štutgarto universitete, yra Vokietijos lietuvių bendruomenės valdybos narė,  lituanistinio švietimo kuratorė. Kasmet aktyviai dalyvauja SMSM organizuojamuose renginiuose, kartais susitinka su Lietuvos gimnazijų mokiniais. Ruošia  leidybai eilėraščių rinkinį „Auginti gelme“.

Sandra buvusi Štutgarto lituanistinės mokyklėlės vadovė, todėl mielai  dalijasi darbo lituanistinėje  mokyklėlėje patirtimi, pasakoja apie gyvenimo svetur patirtį bei naujai atrandamo lietuviškumo vertę.

Pateikiamas VBL Informacijos redaktorės Evelinos Kislych straipsnis, kuriame Sandra Petraškaitė-Pabst pateikia ir savo pastebėjimus apie tėvų vaidmenį Vokietijos lituanistinių mokyklėlių gyvenime.

Straipsnis. Vokietijos LM patirtis