Inga Kvietelaitienė. Prelato Jono Petrošiaus lituanistinė mokykla Paryžiuje

Inga Kvietelaitienė Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) yra įgijusi pradinių klasių mokytojos specialybę. Mažieji lietuvaičiai, lankydami mokyklėlę, supranta, kad yra daug vaikų, kalbančių lietuvių kalba ir kad jiems visiems reikia tuo didžiuotis. Jos vadovaujamojoje mokyklėlėje ne tik mokomasi lietuvių kalbos, bet ir rengiamos šventės. Didžiausia – Kalėdų spektaklis, kuriame dalyvauja visi vaikai: lankantieji „Zuikučio“ klubą dainuoja arba šoka, „Genio“ mokiniai vaidina. Nebūna nė vieno nereikšmingo vaidmens. Net tie, kurie visai nekalba lietuviškai, gauna trumputį tekstą, o kai jį sako visai salei, jis skamba nuostabiai, ypač mokytojoms, ir, žinoma, tėveliams. Tokių renginių nėra prancūziškose mokyklose. Tad šios mokyklos spektakliai tampa didele švente visiems. Mamos auksarankės siuva kostiumus, tėveliai kabina dekoracijas. Būna džiugus šurmulys. Tai ją ir skatina tęsti nelengvą, tačiau širdžiai mielą veiklą.

Mokyklėlės direktorė  Inga Kvietelaitienė dalijasi scenarijais:
Scenarijus. Grybų karas
Scenarijus. Pagrandukas
Scenarijus. Voro vestuvės