Vilma Endriulaitienė. Lituanistinė Bergeno vaikų ir jaunimo organizacijos mokyklėlė

Dirbu trečius metus lietuvių kalbos mokytoja lituanistinėje Bergeno vaikų ir jaunimo organizacijos mokyklėlėje, į kurios veiklą įsitraukiau tik atvykusi į Norvegiją. Be mokytojos darbo sekmadieninėje mokyklėlėje, darbo dienomis intensyviai mokausi norvegų kalbos, dirbu auklėtoja vaikų darželyje Bergene bei dalyvauju įvairioje visuomeninėje veikloje.

Man svarbu išmokyti vaikus rašyti ir skaityti lietuviškai, bet dar svarbiau – supažindinti juos su lietuviškomis tradicijomis, papročiais, puoselėti lietuviškumo dvasią. Vienas iš pagrindinių tikslų – padėti vaikams susikurti savo, kaip lietuvio, identitetą.

Stengiuosi nuolat tobulėti, domiuosi naujausiomis ugdymo tendencijomis, siekiu pateikti mokymosi medžiagą įdomiai, sužadinti vaikų smalsumą ir susidomėjimą lietuvių kalba, dirbti taip, kad mokymo(si) procesas mokiniui būtų ne tik prasmingas, bet ir teiktų džiaugsmo. Dalyvauju įvairiuose projektuose (eTwinnings), seminaruose, konferencijose (tarptautinėje mokslinėje metodinėje ikimokyklinio ugdymo įstaigų konferencijoje „Vaikų ugdymas(is) per patirtį lauko edukacinėse aplinkose“, kuri vyko 2017 m. lapkričio mėn., pristačiau stendinį pranešimą).

Mūsų mokyklėlė, kūrybiškai bendradarbiaudama su mokiniais, jų tėvais, kolegomis bei kitais bendruomenės nariais, įgyvendina įvairius projektus, rengia įvairias tradicines lietuviškas šventes ir svarbių Lietuvai datų minėjimą.

Vilma Endriulaitienė dalijasi scenarijais:

Sausio 13-osios minėjimo programa

Kalėdų renginys Ledo pilies gyventojų misija

Mamos dienos šventė

Pamokos su tėvais užduotys

Diplomas