Mokome lietuvių kalbos naudodami mokymo priemones „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“, „Patarimai mokytojui“, „Kelionė į Lietuvą“ ir „Laiškai iš Lietuvos“

Pateikiame kelis lietuvių kalbos  veiklų pavyzdžius,  parengtus naudojant lietuvių kalbos mokymo priemones „Antroji kalba ankstyvajame amžiuje“ (3–6 metai),  „Patarimai mokytojui“ (7–8 metai), „Kelionė į Lietuvą“ (6–9 metai) ir „Laiškai iš Lietuvos“  (10-13 metai). Kaip dirbti su minėtomis lietuvių kalbos mokymo priemonėmis, išbandė ir užsienio lietuvių neformaliojo švietimo įstaigų mokytojų seminaro „Mokytojo vaidmuo lituanistiniame švietime užsienyje“, vykusio 2016 m. birželio 20–23 dienomis,  dalyviai.
Veiklos 6–9 metų amžiaus grupei

Veiklos 7–8 metų amžiaus grupei

Veiklos 10–13 metų amžiaus grupei