Pirmokų pasai – Vašingtono lietuvių vaikams

Lietuviškomis dainomis ir šokiais naujųjų mokslo metų proga šeštadienį pasisveikino Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla Vašingtone.
„Tikėjomės, kad netilpsite ambasados salėje. Taip ir yra – kėdžių pritrūkome“, – sveikindamas mokytojus, vaikus ir jų tėvus pilnutėlėje Lietuvos ambasados salėje šypsojosi naujasis Lietuvos ambasadorius JAV Rolandas Kriščiūnas.

Beveik šimtas vaikų, gyvenančių Vašingtone ir jo apylinkėse, kiekvieną šeštadienį mokosi lietuvių kalbos, istorijos ir tradicijų Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje, kuri čia veikia jau 56-us metus.

„Smagu matyti visus sugrįžusius ir pasveikinti naujas šeimas. Ši mokykla išlieka lietuvių bedruomenės židinys“, – kalbėjo mokyklos direktorė Jūratė Bujanauskas.

Kristijono Donelaičio lituanistinę mokyklą lanko vaikai nuo dvejų metų iki pat aštuntos klasės.

Išskirtiniai Mokslo metų pradžios šventės svečiai buvo pirmokai. Septyniems vaikams ambasadorius R.Kriščiūnas įteikė pirmokų pasus, atkeliavusius iš Lietuvos.

Rodydama savo pasą šešiametė Ema Kimmage pasakojo, kad per kelerius metus Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje ji jau pramoko lietuviškai rašyti ir skaityti.

„Išmokau ir eilėraščių, dainų. Labai patinka dainuoti „Geltona spalva tai saulė, žalia tai laukų spalva“, – sakė šviesiaplaukė Ema, pasipuošusi trispalve apyranke.

Mokslo metų pradžios šventėje moksleiviai sudainavo Laimio Vilkončiaus dainą „Mano vardas – Lietuva“.

Dainavimo būrelis yra tik vienas iš daugybės, kuriuos šeštadieninėje mokykloje lanko Vašingtono lietuvių vaikai. Kristijono Donelaičio lituanistinėje mokykloje veikia ir istorijos, gamtos pažinimo, amatų, lietuvių liaudies šokių būreliai.

Šiemet šokiams bus skiriama ypač daug dėmesio, nes vaikai ir suaugusieji rengsis XV lietuvių tautinių šokių šventei, kuri ateinančią vasarą vyks Baltimorėje.

„Visi žinome, kad svarbu mokytis fiziką ar matematiką, bet ne mažiau svarbu mokytis savo protėvių, savo tėvynės kalbos ir istorijos, – vaikams sakė ambasadorius R.Kriščiūnas. – Lietuvių kalbą žmonės kūrė tūkstančius metų. Ją išmokę jūs tęsite tradicijas ir perduosite jas savo vaikams. Gal dabar ėjimas į lietuvišką mokyklą atrodo kaip pareiga, bet ilgainiui sutiksite, kad įgijote turtą.“ Kristijono Donelaičio lituanistinė mokykla yra viena seniausių lituanistinių mokyklų Jungtinėse Valstijose.

Dar 1960-aisiais Vašingtono Šv.Petro katalikų bažnyčios rūsyje kunigas Znotinas pradėjo mokyti lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos septyniolika lietuvių vaikų. Po ketverių metų mokykla pavadinta lietuvių grožinės literatūros pradininko Kristijono Donelaičio vardu.

Praėjusiais metais 55 metų veiklos sukaktį paminėjusioje mokykloje Vašingtone dirba 17 mokytojų ir būrelių vadovų.

Šiemet ji toliau veiks Šv.Judo katalikų mokyklos Rokvilyje patalpose, kur kiekvienas šeštadienio rytas prasidės vaikų ir mokytojų giedamu Lietuvos himnu.

Šaltinis čia

Atsakyti