Seimas papildė Švietimo įstatymą dėl geresnių lituanistinio švietimo užsienyje pedagoginių darbuotojų darbo sąlygų

Seimas priėmė Švietimo įstatymo 25 straipsnio pataisa, kuriuo siekiama geresnių formaliojo ir neformaliojo lituanistinio švietimo užsienyje pedagoginių darbuotojų išvykimo sąlygų. Priimtomis pataisomis sudaromos palankesnės sąlygos pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems lituanistinėse švietimo įstaigose užsienyje, grįžti dirbti į Lietuvos švietimo įstaigas; taip pat patikslinamos sąvokos.

Kaip projekto pristatymo metu pažymėjo Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto pirmininkas Raimundas Paliukas, 41 užsienio šalyje veikia užsienio lietuvių bendruomenės. Ypatingas vaidmuo išsaugant tautinį identitetą tenka daugiau kaip 30 pasaulio šalių veikiančioms lietuviškoms formaliojo ir neformaliojo ugdymo įstaigoms, kuriose mokosi apie 8 tūkst. mokinių, dirba daug mokytojų. Pasaulyje yra apie 40 lituanistikos baltistikos centrų, kuriuose tiriama arba dėstoma lietuvių kalba ir kultūra.

Galiojantis įstatymas papildytas nuostata, nustatančia, kad Vyriausybės nustatyta tvarka remiami ir skatinami asmenys, vykdantys ar vykstantys vykdyti lituanistinį švietimą užsienyje. Asmenų pedagoginės veiklos laikotarpis lituanistinio švietimo srityje užsienyje įskaitomas į pedagoginio darbo stažą švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Pataisos priimtos už vieningai balsavus 81 balsavime dalyvavusiam Seimo nariui. Jos įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

Šaltinis čia

Atsakyti