Seminaras lituanistinio švietimo mokytojams Londone

2015 m. spalio 23–25 d. Londone, Didžiojoje Britanijoje (Jurys Inn Hotel, Wellesley Road, Croydon, Londonas) vyks lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras, kurį organizuoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija ir Ugdymo plėtotės centras, įgyvendindamas projektą „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra (II etapas)“.

Seminaro tikslas – sudaryti galimybes kvalifikacijai tobulinti, bendradarbiauti ir gerosios patirties mainams skatinti tarp lituanistinio švietimo srityje dirbančių mokytojų ir specialistų Lietuvoje ir užsienyje.

Programoje numatytos aktualios lituanistinio ugdymo temos: lituanistinio švietimo užsienyje situacija, lituanistinio ugdymo proceso tobulinimas, kalbos mokymas(is) atsižvelgiant į vaiko amžių, mokinių motyvacijos skatinimas ir jų pažangos ir pasiekimų vertinimas mokant kalbos ir kt. Seminaro dalyviai stebės ugdymo procesą Lituanistinėje etnokultūros ir dramos mokykloje „Bitė“, praktiškai išbandys įdomesnius kalbos mokymo metodus, susipažins su naujausiomis lituanistinio ugdymo mokomosiomis priemonėmis, dalysis gerąja pedagogine patirtimi.

Meilė Čeponienė
Ugdymo plėtotės centro
projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ (II etapas) veiklos vadovė

 

Atsakyti