Švietimo ir mokslo ministerija organizuoja seminarą užsienio lietuviškų mokyklų vadovams

Sausio 7–9 d. Rygos lietuvių vidurinėje mokykloje vyks Švietimo ir mokslo ministerijos organizuojamas seminaras užsienio lietuviškų mokyklų vadovams.
Seminaro dalyviams, susirinkusiems iš Lenkijos, Vokietijos, Belgijos, Baltarusijos ir Rusijos lietuviškų mokyklų, bus pristatyta Rygos lietuvių mokykla, jie turės galimybę stebėti atviras pamokas. Per seminarą bus aptartos lietuviškų mokyklų perspektyvos dalyvauti ES finansuojamuose projektuose, stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas aktualijos, lituanistinio švietimo 2015 metų kryptys ir kt.

Švietimo ir mokslo ministerija užsienio lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų mokytojams ir vadovams nuolat organizuoja kvalifikacijos tobulinimo renginius, dalykines konferencijas. Mokiniai kviečiami į edukacines kultūrines programas, vasaros stovyklas Lietuvoje, jie taip pat kartu su Lietuvos mokiniais gali dalyvauti įvairiuose konkursuose. Visas užsienyje įsikūrusias mokyklas ministerija aprūpina mokymo priemonėmis.

Užsienyje veikia 10 lietuviškų bendrojo ugdymo mokyklų.
Šaltinis čia.

Atsakyti