Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lituanistinėms mokykloms

Švietimo ir mokslo ministerija skelbia konkursą užsienio lietuvių neformaliojo lituanistinio švietimo projektams finansuoti 2016 metais. Lituanistinės mokyklos, kitos švietimo įstaigos ar jas vienijančios organizacijos iki sausio 30 d. gali teikti paraiškas mokyklų bendradarbiavimo, mainų projektams, stovykloms organizuoti ir kitai veiklai. Kadangi liepą vyks Lietuvos moksleivių dainų šventė „Tu mums – viena“, lituanistinių mokyklų meno kolektyvai gali gauti finansinę paramą tautiniams rūbams įsigyti.

Finansinė parama taip pat bus skiriama metodinei ir mokomajai medžiagai, tautinei atributikai, mokymo ir kitoms priemonėms sukurti, išleisti, įsigyti. Parama gali būti skiriama ir šių mokyklų mokytojų kvalifikacijai tobulinti, taip pat informacinių leidinių leidybai, interneto svetainių atnaujinimui.

Atrenkant finansuotinus projektus, pirmenybė bus teikiama tiems, kurie turės papildomų finansavimo šaltinių, plėtojantiems lituanistinių mokyklų tarpusavio bendradarbiavimą, orientuotiems į ilgalaikę lituanistinę veiklą ir kt. Prioritetas bus teikiamas ir mokytojų kvalifikacijos tobulinimui.

Užsienyje veikia daugiau nei 160 neformaliojo švietimo lituanistinių mokyklų. Jose savaitgaliais ugdoma apie 7 tūkstančiai vaikų.

Konkurso tikslas – skatinti užsienio lietuvius, lietuvių kilmės užsieniečius ir užsieniečius mokytis lietuvių kalbos, susipažinti su mūsų valstybės istorija, kultūra, dabartimi, stiprinti ir palaikyti lietuvybę.

Projektų paraiškos forma ir informacija skelbiama Švietimo ir mokslo ministerijos interneto puslapiuose:

https://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/neformalusis-lituanistinis-svietimas;

https://www.smm.lt/web/lt/konkursai/kiti-konkursai/paskelbtas-neformaliojo-lituanistinio-svietimo-projektu-konkursas.

Projektų paraiškas reikėtų siųsti paštu Švietimo ir mokslo ministerijos Užsienio lietuvių skyriui (A. Volano g. 2, LT-01516, Vilnius) ir elektroninio pašto adresu daiva.zemguliene@smm.lt.

Telefonas pasiteirauti +370 5 219 1184.

Šaltinis čia

Atsakyti