Užsienio lituanistinių mokyklų vadovų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaro (2017 m. birželio 20–22 d.) medžiaga

Paskelbta Užsienio lituanistinių mokyklų vadovų ir švietimo tarybų pirmininkų seminaro (2017 birželio 20-22 d.) medžiaga.

Informacijos šaltinis: http://www.smm.lt/web/lt/smm-svietimas/informacija-atvykstantiems-is-usienio-isvykstantiems-i-uzsieni/kvalifikacijos-tobulinimas