Vitalius Zaikauskas. Dovana už gerą lietuvių kalbos mokėjimą – kelionė į Lietuvą

Sausio 5–9 d. į edukacinę programą Lietuvoje į Vilnių atvyko šeši 2015 metų Nacionaliniame diktanto konkurse dalyvavę bei mažiausiai klaidų padarę lituanistinių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokiniai iš Rygos lietuvių, Pelesos vidurinių mokyklų, Maskvos J. Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokyklos, taip pat JAV, Airijos ir Rusijos lituanistinių mokyklų. Edukacinę kelionę į Lietuvą šiems mokiniams dovanojo Švietimo ir mokslo ministerija.

2015 m. Nacionalinį diktantą rašė daugiau kaip 3 000 mokinių iš 150 šalies mokyklų. Aktyviai konkurse taip pat dalyvavo ir užsienyje veikiančios mokyklos: Vokietijos Vasario 16-osios gimnazija, Pelesos vidurinė mokykla, Punsko Kovo 11-osios bendrojo lavinimo licėjus, Maskvos J. Baltrušaičio bendrojo lavinimo mokykla, JAV Bostono lituanistinė mokykla, Kaliningrado lituanistinės mokyklos.

Švietimo ir mokslo ministerija yra Nacionalinio diktanto konkurso partnerė, jo organizatorius – VšĮ Pi lietinės minties institutas.

2016-01-14-DRAUGAS-2

Nacionalinį diktantą geriausiai parašė: Martynas Čiučiulka iš Rygos lietuvių vidurinės mokyklos (mokytoja Daiva Isakienė), Liepa Ivanauskaitė iš JAV Bostono lituanistinės mokyklos (mokytoja Eglė Šležienė), Tomas Grikienis iš Maskvos J. Baltrušaičio vidurinės mokyklos (mokytojos Diana Dubnovienė ir Deimantė Rutkauskaitė), Gertrūda Kalvynaitė iš Airijos Monaghano lituanistinės mokyklos (mokytoja Edita Vaitkaitie nė), Eimantas Banelis iš Baltarusijos Pelesos vidurinės lietuvių mokomąja kalba mokyklos (mokytoja Genė Banelienė) ir Pavelas Riabec iš Kaliningrado lituanistinės mokyklos (mokytojas Algirdas Karmilavičius).

Dėl įvairių priežasčių ne visi geriausieji diktanto rašytojai galėjo atvykti į Lietuvą.

Vaikai buvo gražiai sutikti ir apgyvendinti Vilniaus lietuvių namuose.

Mokiniai, dalyvavę šioje edukacinėje programoje lankėsi senajame Vilniaus universitete, Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejuje, Mokslinės komunikacijos ir informacijos centre Saulėtekyje, Vitražo manufaktūroje, Nacionaliniame dramos teatre žiūrėjo Anželikos Cholinos modernaus šokio spektaklį „Ana Kareni na”, jiems surengtos ekskursijos po Vilniaus senamiestį. Mokiniai buvo supažindinti su senamiesčio archi tek tūros šedevrais, jiems buvo papasakota pačių gražiausių ir žymiausių Vilniaus bažnyčių istorija, jie buvo supažindinti su esančiais jose meno lobiais, paaiškinta jų prasmė.

Kaip „Draugui” papasakojo iš Bostono atvykusi Liepa Ivanauskaitė, ji turi galimybių Lietuvoje lankytis dažniau – šįkart buvo jos net vienuoliktoji kelionė į Lietuvą.

Liepa yra gimusi ir augusi Jungtinėse Amerikos valstijose. Mokosi šeštadieninėje Bostono lituanistinėje mokykloje. Vilnius ją pasitiko ne pačiais geriausiais orais, po ilgo ilgo rudens pagaliau užėję tikrai stiprūs šalčiai, kai termometro stulpelis rodė beveik 30 laipsnių šalčio.

Liepa pasakoja, kad jai didžiulį įspūdį padarė ekskursijos po Vilniaus senamiestį. Ji dar nebuvo susipažinusi su baroko šedevru Šv. Petro ir Povilo bažnyčia, kur grupės vadovė ne tik parodė, kas joje yra vertingiausia ir gražiausia, tačiau ir išaiš kino kiekvienos skulptūros reikšmę ir prasmę. Kartu su kitais mokiniais ji buvo pakviesta į šalia šios bažnyčios esančio Lietuvių kalbos instituto Kalbos muziejų.

Ir tai nebuvo vienintelė jų aplankyta mokslo įstaiga. Vilniaus universiteto darbuotojai pavedžiojo po šios didžiulės mokslo šventovės kiemus ir kiemelius, aprodė Centriniuose rū muose esančius fakultetus, auditorijas, kurių beveik visas sienas ir lubas puošia žymiausių lietuvių meninin kų išpieštos sienos ir lubos. Universiteto bibliotekoje, kurioje knygų kolekcija kaupiama jau keli šimtai metų, vaikai pamatė ir pačius seniausius leidinius, tarp kurių buvo ir pirmoji lietuviška knyga – Martyno Mažvydo „Katekizmas”.

Vakare mokiniai žiūrėjo Anželikos Cholinos modernaus šokio spektaklį Vilniaus Nacionaliniame dramos teatre. Kaip pasakoja Liepa, jai spektaklis labai patiko, bet ka dangi ji dar nebuvo skaičiusi L. Tols tojaus didingo kūrinio „Ana Karenina”, sekti veiksmą buvo kiek kebloka.

2016-01-14-DRAUGAS-3

Švietimo ir mokslo ministerijoje jų laukė staigmena – susitikimas su ministre Audrone Pitrėniene. Ministrė šiltai pasveikino Nacionaliniame diktanto konkurse mažiausiai klaidų padariusius lituanistinių mokyklų ir bendrojo ugdymo mokyklų užsienyje mokinius, kiekvienam jų įteikė po elektroninę skaityklę, kurioje su rašyti įvairūs lietuviški grožinės literatūros kūriniai, ministerijos suvenyrų.

Apdovanodama mokinius, ministrė kvietė pamąstyti apie grįžimą į Lietuvą, linkėjo gražios tarpusavio draugystės tąsos, pakvietė rašyti Nacionalinį diktantą ir šiais metais. Susitikime mokiniai pasakojo apie mokyklas, kuriose jie mokosi, dalijosi savo įspūdžiais lankantis Lie tuvoje, kai kurie pasakojo apie planus grįžti studijuoti į Lietuvą. Didelį malonumą vaikams teko patirti ir apsilankius pačiame Vil niaus senamiesčio centre esančioje Vitražo manufaktūroje. Čia jiems bu vo ne tik papasakota stiklo istorija ir vitražo kaip vaizduojamojo meno rūšies kilmė, tačiau jie galėjo ir patys savo rankomis pabandyti sukurti po nedidelį vitražiuką.

Šaltinis čia

Atsakyti