2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertinimo kriterijų projektas

Skelbiame Nacionalinio egzaminų centro direktorės patvirtintus 2017 metų lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino vertinimo kriterijus. Drauge su jais skelbiame ir vertinimo kriterijų projektus iki 2020 metų. Šiuose projektuose, remiantis Lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino programa, numatytas kalbos taisyklingumo ir teksto raiškos, stiliaus, logikos kriterijų griežtinimas kandidatams iš mokyklų tautinių mažumų kalbomis.
Skelbiami ir aukštesniojo pasiekimų lygio turinio aspektu 2016 metų valstybinio lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų pavyzdžiai. Atkreipiame dėmesį, kad tai labai geri, bet ne pavyzdiniai darbai, t.y. jie neturėtų tapti šablonais būsimiems kandidatams, kiekvienas jų yra laisvas ieškoti savo rašymo būdo. Šiuose labai geruose darbuose pasitaiko smulkių netikslumų, kurie pažymėti žvaigždute.
1248_NEC