• Lietuvių kalbos ir literatūros mokyklinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija 
  • Lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino užduoties vertinimo instrukcija 

Atsakyti