INFORMACIJA APIE BANDOMUOSIUS BRANDOS EGZAMINUS

Nacionalinis egzaminų centras š.m. vasario mėnesį vykdys bandomuosius brandos egzaminus.
Bus išbandomos parengtos egzaminų užduotys siekiant patikslinti mokomųjų dalykų brandos egzaminų mokinių pasiekimų lygių aprašus. Atsižvelgiant į gautus statistinius duomenis ir mokinių rezultatus, bus toliau koreguojami mokinių pasiekimų lygių aprašai, teikiami siūlymai tikslinti egzaminų programas.

anglu-kalbos-valstybinis-brandos-egzaminas-60591875Šiame bandyme dalyvaus 2013-2014 mokslo metų 12 klasių  (IV gimnazinių klasių) mokiniai. Bus išbandomos biologijos, chemijos, fizikos, geografijos, informacinių technologijų, istorijos, lietuvių kalbos ir literatūros (MBE ir VBE), užsienio kalbos (anglų) brandos egzaminų užduotys. Kiekviename bandomajame egzamine dalyvaus apie 400 mokinių.

 

Bandyme dalyvavusių mokinių darbai bus vertinami centralizuotai, mokykla mokinių rezultatus gaus per duomenų perdavimo sistemą KELTAS.
Po įvykusių bandomųjų brandos egzaminų užduotys bus skelbiamos viešai (duomenų perdavimo sistemoje KELTAS ir NEC tinklalapyje).
Detali informacija apie bandomųjų brandos egzaminų tikslus, dalyvių registraciją ir jų atrankos principus, vykdymo eigą pateikiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS.

Atsakyti