Kvietimas kurti vaizdo pamokas

vebKviečiame tapti Virtualios edukacinės bibliotekos bendraautoriais – kurti vaizdo pamokas.

Kviečiame mokytojus, mokinius, mokyklų bibliotekų darbuotojus, kitus kūrybingus asmenis tapti Virtualios edukacinės bibliotekos (www.svietimas.eu) bendraautoriais – kurti vaizdo pamokas.

Talkinimo sąlygos

  • Pasiūlymus gali teikti pavieniai autoriai ar autorių grupės.
  • Siūloma idėja turi būti įgyvendinta ne ilgiau kaip per 2 mėnesius.
  • Autoriai turės pasirašyti savanoriškų darbų atlikimo sutartis (sutarties pavyzdys pridedamas).
  • Autoriai bus aprūpinti filmavimo įranga.
  • Autoriai turi leisti savo darbus neatlygintinai ir neribotam laikui skelbti Virtualioje edukacinėje bibliotekoje www.svietimas.eu.

Pasiūlymus dėl vaizdo pamokų siųsti Živilei Gapšienei el. paštu zivile.gapsiene@upc.smm.lt. Pasiūlyme turi būti nurodyta: 1) autoriaus (ar autorių) vardas, pavardė, darbovietė, pareigos, telefono numeris, elektroninis paštas; 2) siūlomų vaizdo pamokų aprašymas (iki 1 puslapio), darbų kiekis ir jų atlikimo terminas; 3) kita aktuali informacija (gali būti nuorodų į darbų pavyzdžius). Pasiūlymo forma laisva.

Išsamesnę informaciją teikia Živilė Gapšienė, Ugdymo plėtotės centro projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas, taikant šiuolaikines priemones“ veiklos „Virtualios edukacinės bibliotekos sukūrimas ir plėtra“ metodininkė, tel. 8 682 49082, el. p. zivile.gapsiene@upc.smm.lt.

 Savanoriškų darbų atlikimo sutartis 2014-01-27

Živilė Gapšienė
Projekto „Mokyklų bibliotekų darbuotojų kompetencijos tobulinimas,taikant šiuolaikines priemones“
veiklos „Virtualios edukacinės bibliotekos sukūrimas ir plėtra“ metodininkė

Atsakyti