Mokytojų apklausa

Visiems mokytojams tenka atsakomybė ugdyti Lietuvos piliečius, tačiau kas ugdo pačių mokytojų pilietiškumą? Mokytojai kviečiami užpildyti tyrimo anketą ir dalyvauti loterijoje.

Siekiant ištirti, kaip galėtume skatinti mokytojų pilietiškas nuostatas ir elgesį jų darbovietėje, ISM Švietimo lyderystės magistrantūros programoje atliekamas tiriamasis darbas „Pilietiška lyderystė mokykloje“. Tyrimo analizei reikalingi skirtingose Lietuvos mokyklose dirbančių įvairių dalykų mokytojų atsakymai į anketos klausimus apie mokytojų ir vadovo elgesį.

Prašyčiau skirti apie 10 min. savo vertingo laiko ir užpildyti anoniminę ELEKTRONINĘ ANKETĄ

Dalyvaudami tyrime jūs ne tik prisidėsite prie žiniomis grįstos švietimo politikos plėtros, bet ir galėsite laimėti savo mokyklai specialų žygį su „Misija Sibiras“ dalyviais.

Paulius Mieželis
Neformaliojo ugdymo skyriaus metodininkas

Atsakyti