Pristatoma stilistikos metodinė priemonė lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams

Kovo 20 – balandžio 1 dienomis vyko seminarai lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino kandidatų darbų vertintojams dešimtyje Lietuvos miestų. Seminaro dalyviai supažindinami su informacija apie bandomojo lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamino rezultatus, analizuojama patikslinta 2014 metų brandos egzamino vertinimo instrukcija, aptariami rašinių turinio vertinimo probleminiai aspektai, pristatoma parengta stilistikos metodinė medžiaga.
Stilistikos metodinė medžiaga lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams yra skelbiama duomenų perdavimo sistemoje KELTAS. Tikimės, kad ši doc. dr. Onos Petrėnienės parengta priemonė bus naudinga ne tik lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzaminų kandidatų darbų vertintojams, bet ir visiems lietuvių kalbos ir literatūros mokytojams ir jų mokiniams. Metodinėje priemonėje pateikiama teorinė medžiaga kaip kvalifikuoti ir vertinti stilistikos klaidas ir trūkumus, kaip juos taisyti. Ši medžiaga parengta remiantis 2013 metų valstybinio brandos egzamino kandidatų darbų pavyzdžiais.
Informacija iš:
http://www.nec.lt/naujienos/428/