Agnė Aleksaitė. Madinga kalba – madingas žmogus?

„Lietuvoje dar tik randasi pavienių bandymų į kalbą žvelgti kaip į mados objèktą (Švambarytė 1997), pripažįstama, kad kalba – stipri kuriamoji galia (plačiau žr. Zabarskaitė 2013), formuojanti žmogaus, visuomenės sluoksnio ar grupės įvaizdį viešumoje (Miliūnaitė 2005: 32)“, – rašo kalbininkė Agnė Aleksaitė  „Gimtosios kalbos“ 2017 metų rugpjūčio numeryje.
Kviečiame skaityti jos straipsnį ir maloniai primename: kiekvienas lituanistas turi rūpintis, kad „Gimtoji kalba“ būtų skaitomas žurnalas, todėl raginame jį prenumeruoti sau ir mokyklos bibliotekai.
GK; 2017-8; Agnė Aleksaitė