Arvydas Šliogeris. Apie vienatvę

Žmogus, žvelgiantis pro stiklą. Stiklą kaip membraną. Stebintis veidrody tai, kas vyksta šiapus ir anapus.
Žmogus, mėgstantis kalvas. Jas perkopęs, nužingsniuoja bulvių lauku. Žmogus atsidūsta…
„…protinga tik tylinti Transcendencijos tyla, tik visiškas Senojo Šeimininko bekalbiškumas“… „protinga tik bulvė“.
Tokia tat tyla, tokia tat ir bulvė. Toks Šeimininkas.
Kažkur giliai tikriausiai tokia tat ir siela.
Dalijamės profesoriaus Arvydo Šliogerio mintimis ir jo portreto šviesovaizdžiais.

Igno Stanio įrašytos Arvydo Šliogerio mintys yra čia

Bernardinai.lt

Atsakyti