Atkurtas seniausias LDK raštijos paminklas

Pirmąkart atkurtas vienas seniausių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) raštijos paminklų – XI a. Turovo evangelijos (Trumpo šventadieniams skirtų evangelijų skaitinių rinkinio) fragmentas.
Šią savaitę Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje LMA Vrublevskių biblioteka, Baltarusijos nacionalinė biblioteka bei Baltarusijos Respublikos ambasada Lietuvos Respublikoje pristatė faksimilinį Turovo evangelijos leidinį. LMA Vrublevskių biblioteka yra originalios rankraštinės knygos saugotoja, Baltarusijos nacionalinė biblioteka – faksimilinio leidinio rengėja. Šventadienio skaitiniai Trumpo šventadieniams skirtų evangelijų skaitinių rinkinio (žinomo Turovo evangelijos vardu) fragmentą 1865 m. Turove (netoli Minsko, dab. Baltarusijos Respublikos teritorijoje) anglių dėžėje archeografinės ekspedicijos metu rado mokytojas Nikolajus Sokolovas. Rankraštinę knygą jis parvežė į Vilniaus viešosios bibliotekos Rankraščių skyrių. 1915 m. kartu su kitomis bibliotekos vertybėmis Evangelija buvo išvežta ir saugota Rumiancevų bibliotekoje Maskvoje. Po Antrojo pasaulinio karo grąžinta į Lietuvą ir perduota Lietuvos mokslų akademijos bibliotekos Rankraščių skyriui. Išliko ir saugoma 10 Evangelijos lapų. Tai ankstyviausias rašto paminklas, saugomas Lietuvos Respublikoje, o taip pat vienas iš keturiolikos išlikusių XI a. rašto paminklų bažnytine slavų kalba buvusioje Sovietų sąjungos teritorijoje. Evangelija pristato buvusios LDK stačiatikių bažnyčios dvasinės ir materialinės gyvensenos, knygos kultūros ištakas, atspindi LDK multireliginį, kultūrinį, etninį bei visuomeninį kontekstą. Faksimilinis leidinys Baltarusijos nacionalinė biblioteka, gavusi rankraštinės knygos skaitmeninę kopiją iš LMA Vrublevskių bibliotekos, parengė faksimilinį rankraščio leidinį, išsaugodama visus originalo savitumus. Tai leidžia pateikti visos apimties vieną iš vertingiausių LDK kultūros paveldo artefaktų. Publikacija papildyta moksliniais komentarais, skirtais Turovo apylinkių ir pačios Turovo evangelijos istorijai. Baltarusijos nacionalinė biblioteka, vadovaujanti šalies bibliotekų sistemai, yra daugybės reikšmingų informacinių išteklių saugotoja. Daugiau nei 90 metų bibliotekoje kaupiamas dokumentinis baltarusių tautinis paveldas. Bibliotekos fondą sudaro apie 10 mln. saugojimo vienetų. Ypač vertingas unikalus pusės milijono nacionalinių dokumentų, išleistų Baltarusijos teritorijoje nuo XIX a. pr. iki mūsų laikų, o taip pat leidinių ir kitų istorinių šaltinių apie LDK rinkinys. Bibliotekoje saugoma daugiau nei 70 tūkst. retų ir senų knygų bei rankraščių, datuojamų XIV–XV a. Baltarusijos nacionalinė biblioteka aktyviai kuria savus ir įsigyja pasaulio elektroninius išteklius, suteikia laisvą prieigą prie jų.
Šaltinis čia

Atsakyti