Birutė Augustanavičiūtė: „Įtampos svarbiu gyvenimo momentu, manau, išvengti neįmanoma“

Vasario 16-osios gimnazija yra vienintelė lietuviška gimnazija Vakarų pasaulyje – nuo pokario iki pat šių dienų viso pasaulio lietuvių vertinama ir tausojama. Tačiau ne tik šis faktas mokyklą paverčia išskirtine – savo principais ir veikla ji kasdien tiesia gyvą tiltą tarp Lietuvos ir Vakarų pasaulio, atverdama mokiniams unikalią galimybę gyvenant pačioje Europos širdyje išlaikyti ir puoselėti vieną autentiškiausių jos kalbų, svetur ugdyti tautinę savimonę, formuoti ir išlaikyti savo tapatybę.
Birutė Augustanavičiūtė jau ne vienus metus lietuvių kalbos moko Vokietijoje, Hiutenfeldo miestelyje esančioje Vasario 16-osios gimnazijoje. Su mokytoja kalbamės apie mokslo baigimo šventę, egzaminus ir tolesnį mokinių kelią.

Visas pokalbis čia.

Atsakyti